Đã có mặt bằng phân lô chi tiết ID JUNCTION

Đã có mặt bằng phân lô chi tiết ID JUNCTION

Đức Duy ghi nhận có những vị trí diện tích không phải tiêu chuẩn như 7×15 hay 10×17 mà sẽ đa dạng diện tích khác nhau cho khách hàng lựa chọn
• Vd : 7×15,8  –  12 x17 – 10×18.4
• Chi tiết mặt bằng
Liên hệ Đức Duy 0909988467
mặt bằng chi tiết ID Junction
mặt bằng chi tiết ID Junction
Vị trí các cổng bảo vệ trong khu đô thị ID JUNCTION
 • Cổng tự động dành cho lối đi bộ
• Cổng tự động cho xe máy và đi bộ
• Trạm xử lý nước thải
• Các vị trí cổng có nhà bảo vệ chỉ có 3 chốt tại vị trí số 17
• Hệ thống cổng tự động đều nhận diện bằng khuôn mặt ( Camera AI)
Hồ bơi tại ID Junction Khu Sunrise (Zone 1) rộng khoảng 900m2
🔸 Bao gồm hồ bơi làn, jacuzzi, hồ bơi trẻ em, floating bar
🔸 Zone 3 sẽ sử dụng tiện ích riêng nội khu
Chi tiết dự án : Đức Duy 0909988466