Bán Shop House 160m2 Parc Villa Shop Đảo Swan Bay Đại Phước Đối Diện Trường Học

Bán Shop House 160m2 Parc Villa Shop Đảo Swan Bay Đại Phước | Đối Diện Trường Học

• Kết cấu Villa Shop : Trệt và 2 lầu

• Ngang 8×20 (160m2)

• Phù hợp kinh doanh ăn uống, bán tập vở, viết.

Giá đã Thuế : 8 tỷ *Parc Shop

Sổ lâu dài, trệt và tầng 1, 2

*Giá Parc Villa chỉ áp dụng đế 10/06/2021

Shop House 160m2 Parc Villa Shop Đảo Swan Bay Đại Phước | Đối Diện Trường Học
Shop House 160m2 Parc Villa Shop Đảo Swan Bay Đại Phước | Đối Diện Trường Học